دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست خدمات

شناسه
عنوان فارسی خدمت
پیوند
مشاهده

34
خدمات به بیماران
نوبت دهی هر روز از ساعت ۸ الی ۱۲ با شماره تماس : ۶۴۳۵۲۱۲۲-۰۲۱
View Profile