دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

توانمندی اعضای مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | 
وجود آزمایشگاه، سابقه کاری و تحقیقاتی بر روی پلیمر های آزاد کننده دارو
سابقه ۲۰ سال جراحی های آندوسکوپیک قاعده جمجمه
سابقه ۱۲ سال جراحی های مدرن اندوسکوپیک در حوزه آدنوم هیپوفیز، کوردوم و نشت مایع مغزی و نخاعی
سابقه طراحی تجهیزات پزشکی نوین
وجود دیتا بانک از جراحی های اندوسکوپیک قاعده جمجمه
وجود دیتا بانک از گامانایف رادیو سرجری در تومورهای قاعده جمجمه

 

دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

توانمندی اعضای مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | 
وجود آزمایشگاه، سابقه کاری و تحقیقاتی بر روی پلیمر های آزاد کننده دارو
سابقه ۲۰ سال جراحی های آندوسکوپیک قاعده جمجمه
سابقه ۱۲ سال جراحی های مدرن اندوسکوپیک در حوزه آدنوم هیپوفیز، کوردوم و نشت مایع مغزی و نخاعی
سابقه طراحی تجهیزات پزشکی نوین
وجود دیتا بانک از جراحی های اندوسکوپیک قاعده جمجمه
وجود دیتا بانک از گامانایف رادیو سرجری در تومورهای قاعده جمجمه

دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر